Diskouezadeg ar gevredigezh « Graine d’Océan »

Classe CE1/CE2 Bilingue (Katell)

 D’ar Lun 22 a viz Genver omp aet da sal ar c’harter evit sellet doc’h un

  diskouezadeg a-ziàr an aod vev (estran).

a

a